Ingepakt door uitpakken

Tijdens een groepsbijeenkomst werken tweetallen samen. De één maakt zich eerst zo klein mogelijk; de ander pakt hem of haar daarna langzaam uit, als een cadeautje. Dat gaat in alle rust: vingertje voor vingertje openvouwen, een been neerleggen, het hoofd zorgvuldig ondersteunen, totdat de helft van de groep ‘uitgepakt’ op de grond ligt.
Na deze werkvorm ligt een man van een jaar of 60 volkomen ontspannen op de grond; hij is maar met moeite te bewegen tot deelname aan het verwerkingsgesprek. We staan en zitten om hem heen. Hij zegt, met tranen van ontroering in de ogen: ‘Ik ben nog nooit zo open geweest.’ Degene die hem heeft uitgepakt is ook geraakt. ‘Wat mooi om iemand “open” te maken!’ En wat een bijzondere, eenvoudige werkvorm, waar je niets voor nodig hebt behalve twee mensen. Ken je zelf ook zulke momenten van eenvoud die de kern van coaching raken?

Deze bijdrage is geschreven door Christa Nieuwsboer.