Het bestuur van IAF Nederland nodigt je uit voor de 13e ALV.

De stamboom IAF Nederland

Voorafgaand aan de ALV faciliteert Christa Nieuwboer om 16:30 uur een workshop om de stamboom van IAF Nederland te maken. Het achterligggende idee hierbij is dat IAF Nederland uit leden met verschillende facilitator-achtergronden bestaat. Sommigen werken als facilitator in organisaties, anderen bijvoorbeeld in de volwasseneneducatie. In dit uur tekenen we samen een Stamboom van Faciliteren in Nederland:

 • Wat betekent faciliteren in verschillende contexten?
 • Wat is de oorsprong van elke tak?
 • Komen ze voort uit één stam, of gaat het misschien om verschillende bomen?
 • Welke wortels hebben we, waar zijn die, misschien ondergronds, met elkaar verbonden?
 • En dan: herkent elke facilitator zich voldoende in de vereniging?
 • Waar kunnen we elkaar en onszelf versterken?
 • Waar moeten we ons, in de komende herfst en winter, op bezinnen, zodat de Boom in het voorjaar opnieuw tot bloei kan komen?

Praat en teken mee, tijdens de ALV.

Agenda ALV
 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen bestuur
 4. Goedkeuring notulen ALV
  1. 11e ALV van 26 maart 2018
  2. 12e ALV van 7 mei 2018
 5. Bestuursverkiezing voor een volledig nieuw bestuur + plannen nieuwe bestuur
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

De stukken voor de ALV worden uiterlijk 22 oktober 2018 verstuurd.
We zien graag dat iedereen de stukken voor de bijeenkomst heeft gelezen. Tijdens de ALV wordt er geen tijd besteed aan het lezen van de stukken.

Ben je lid of vriend van IAF Nederland en draag je IAF Nederland een warm hart toe, dan roepen we je dringend op om je aan te melden voor de ALV.

Aanmelden voor de ALV is noodzakelijk

Heb je je nog niet aangemeld dan kun je je aanmelden via de site van IAF Nederland.

Ben je helaas niet aanwezig en wil je toch de deelnemers aan de vergadering over één of meer van de agendapunten iets meegeven? Stuur dan een mail met je opmerkingen naar Floor Verdenius (secretaris IAF Nederland). Hij zorgt voor het delen van de opmerking(en).

We rekenen op een grote opkomst.

Datum en tijden

5 november 2018
Inloop vanaf 16:00 uur
Start maken stamboom: 16:30 uur
Start ALV 17:30 uur
Einde ALV en start maaltijd 18:30 uur
Einde 20:00 uur

Locatie

Het Lokaal
Oliemolenhof 90
3812 BP in Amersfoort
Kijk voor informatie over parkeren op de site van het lokaal.

 

Aanmeldformulier ALV 5 november 2018
Bezig met versturen