Op 18 oktober heeft Henri Haarmans names IAF World de zilveren FIA uit mogen reiken aan het Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (University Assistance Fund). De Facilitation Impact Awards worden dit jaar voor het 6e jaar uitgereikt aan organisaties en facilitators die meetbare resultaten en positieve impact hebben bereikt met de inzet van faciliteren.

De award win je niet zo maar je dient een paper in te leveren waarin je onderbouwd op welke gronden jij vindt dat je in aanmerking komt voor de award. Een zeer deskundige jury beoordeeld vervolgens de inzending op 5 hoofdcriteria en heel veel subcriteria. De hoofdcriteria zijn:

  • Impact bij de organisatie
  • Inzet van faciliteren
  • Kwaliteit van faciliteren
  • Cultuur van de organisatie
  • Professionele attitude van de facilitator
UAF

Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. In 1948 werd de stichting opgericht als Universitair Asiel Fonds.

Jury rapport

De jury was met name enthousiast over het lef en het doorzichtingsvermogen van het UAF om met faciliteren aan de slag te gaan. Vrijwel alle winnaars van deze award in het verleden zijn grote bedrijven of overheidsinstellingen, dat een stichting de prijs wint is dan ook redelijk uniek te noemen.
Het UAF heeft in samenwerking met het LEF (het facilitatiecentrum van Rijkswaterstaat) en vier facilitators een event georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van werkgevers en werkzoekenden in kleine groepjes aan cases werkten. Hierdoor konden de werkgevers zien welke kennis en vaardigheden de werkzoekende in huis hebben en konden de werkzoekenden contacten op doen bij bedrijven. Dit resulteerde in een aanzienlijk hoog aantal follow-up gesprekken na het event. Inmiddels is het event voor een een tweede keer uitgevoerd en sluiten meer bedrijven aan.

De prijswinnaars

Het bestuur van IAF Nederland feliciteert het UAF vertegenwoordigt door Alex de Klerk en Pricilla van der Vegte en de facilitators Jet Proost, Gonnie Kleine, Rosi Dhaenens en Cor Noltee van harte met deze prijs.