Het Kennisnetwerk Leren Participeren richt zich op:

  1. de bevordering van het gebruik van kennis over participatief onderwijs voor volwassenen, op het kruisvlak van volwasseneneducatie en sociaal werk, gericht op hun actieve participatie in de samenleving.
  2. de bevordering van het gebruik van kennis over participatief actieonderzoek, gericht op het beantwoorden van praktische en lokale problemen, vragen of wensen in de dagelijkse woon- of leefsituatie, daarmee het individueel of collectief handelen te verbeteren en tot optimale participatie in de samenleving te komen.

Het netwerk is sinds september 2017 in wording en bestaat uit:

  • Expert leden
    Deze leden hebben ruime, concrete ervaring in het uitvoeren van participatief groepswerk en/of participatief actieonderzoek en zijn in staat deze kennis en kunde op professionele wijze te delen.
  • Ambassadeurs
    Deze leden hebben ruime, concrete ervaring in beleid en/of onderzoek en zijn in staat de visie van Leren Participeren onder de aandacht te brengen van beleids- en besluitvormende organen.

Het netwerk zoekt contact met nieuwe expertleden en ambassadeurs.

Denk je hieraan te kunnen bijdragen, meld je dan, met een korte schriftelijke motivatie, bij het netwerk, waarna een (telefonisch) afstemmingsgesprek volgt. Contact via Christa Nieuwboer