Verleden heb je, toekomst moet je maken

We maken ons vaak zorgen over de toekomst omdat het in het verleden niet goed ging. In organisaties wordt vaak gezegd dat 90% van de projecten mislukt, en als je dat projecteert op de toekomst, leidt dat tot risicoaversie: je gaat niet meer voor het resultaat, maar probeert alleen nog maar risico’s te vermijden. En dan gaat het van kwaad tot erger en loop je vanzelf uit de tijd, over budget, met te weinig kwaliteit en ontstaat er ruzie.

Het is dan goed om te bedenken dat je op veel zaken nu eenmaal geen invloed hebt. Je invloedssfeer bestaat uit jezelf, je team, de deelnemers en de ruimte; daarbuiten neemt je invloed al heel snel af. Richt je aandacht daarom op jezelf, in het hier-en-nu. Je kunt het verleden niet veranderen, hoeveel aandacht je het ook geeft. Door alleen naar de toekomst te kijken, bereik je haar niet. Je krijgt de toekomst die je verdient, alleen wanneer je in het hier-en-nu werkt. Een aantal tips:

  • Benoem je gevoelens, met name die met een negatieve emotionele lading.
  • Aanvaard weerstand en mislukking als leerzaam.
  • Ondersteun de eenling, geef erkenning aan de uitzondering.
  • Wees dankbaar en uit die dankbaarheid ook.
  • Stuur op het proces en niet op de inhoud.
  • Get messy: doe mee, verwacht het onverwachte, wees de reis in plaats van het doel.

Bron: Kim Hermanson, Getting Messy: A Guide to Taking Risks and Opening the Imagination for Teachers, Trainers, Coaches and Mentors. San Rafael, CA: Rawberry.

Deze bijdrage is geschreven door Jan Lelie.