De laatste KCF bijeenkomst van dit jaar en tevens het slot van het thema ‘lichaamsgericht faciliteren’ is op 29 november.
Marc van Seters en Henri Haarmans laten je ervaren hoe je door het spelen met jouw houding als facilitator/trainer/procesbegeleider je impact op het proces kunt beïnvloeden. Hiervoor gebruiken ze als basis de 7 houdingen van koning Buthu. Deze 7 houdingen komen uit de theaterpraktijk van alledag. Acteurs gebruiken de houdingen als opwarmer voordat ze het toneel opgaan. Als facilitator, trainer of procesbegeleider kun je ze heel goed gebruiken om je verhaal meer kracht of diepgang te geven. Ook geven ze inzicht hoe je te verhouden tot ‘lastig gedrag’ in een groep. Dit alles onder het motto: overal is theater… zelfs op het toneel.

De bijeenkomst vindt plaat op 29 november 14 – 17 uur bij I&M de zalen F00.35 en F00.037. Aanmelden uiterlijk 24 november via eventbrite.

De 7 Houdingen zijn een onderdeel van de training ‘Jouw Houding bepaalt de Verhouding’ die Marc en Henri vanuit de Facilitation Academy verzorgen. Tijdens deze eendaagse training besteden zij naast de 7 houdingen ook aandacht aan:

  • De interventiestijlen van John Heron
    Jouw houding bepaalt grotendeels de interventie. Ontdek met behulp van deze training welke interventiestijlen wanneer nuttig en wanneer ze zinloos zijn. Wat is jouw favoriete interventiestijl en welke past je (nog) niet?
  • Het vinden van persoonlijke balans via het kernkwadrant
    Het Kernkwadrant is bekend en veel gebruikt. Maar ken je de werkelijke kracht van het model? Leer het optimaal te gebruiken in teamwork en het begeleiden van teams.
  • Integratie
    Uiteindelijk worden deze drie onderdelen samengebracht tot een integraal inzicht hoe jouw houding de verhouding bepaalt.

Op 30 november wordt de training ‘Jouw houding bepaalt de verhouding‘ voor de laatste keer dit jaar gegeven. Voor meer informatie, beoordelingen van oud-deelnemers en inschrijven zie hun site. Deelnemers aan de KCF-bijeenkomst krijgen voor de bijeenkomst van 30 november eenmalig een korting van € 50.