Facilitator Meetup by IAF Netherlands

Den Haag, NL
282 Facilitating friends

Vrienden van het faciliteren, friends of facilitating,IAF-Netherlands is a chapter of IAF-World, under IAF-EME (Europe and Middel East), dedicated to share the power of faci…

Next Meetup

MoMoMo – Monday Morning Moments

Monday, Mar 29, 2021, 4:00 PM
3 Attending

Check out this Meetup Group →

Op 16 maart 2021 is door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen aangenomen het voorstel om de vereniging formeel te beëindigen. Dit is GEEN einde van het Chapter IAF-Netherlands.

Activiteiten van het chapter kunt u vinden op: https://www.meetup.com/iaf-netherlands/

Informatie via janlelie-at-mindatwork.nl

Jan Lelie CPF|M

Chapter lead IAF-Netherlands

————-

De International Association of Facilitators (IAF) is de wereldwijde beroepsvereniging van facilitators met leden in meer dan 65 landen.

IAF Nederland chapter is een van de grootste en toonaangevendste chapters van IAF World. Jaarlijks houden we in juni een conferentie. Voor speciale interessegebieden hebben we Community of Practice (CoP) ingericht. Deze CoP’s komen gedurende het jaar een aantal malen bij elkaar.

We hebben samenwerkingsverbanden met de beroepsvereniging van project professionals IPMA en het COCD (Centrum voor Ontwikkeling van Creatieve Denkvormen).
In 2013 hebben we het boek ‘Faciliteren zonder omwegen – 24 praktijkcases’ over de toegevoegde waarde van faciliteren uitgebracht.

 

Visie en Missie ∨

IAF Nederland heeft als visie dat het beroep van facilitator een belangrijke en zelfstandige rol speelt naast beroepen als organisatieadviseur, consultant, projectmanager, (team)coach, counselor en trainer die ongeveer hetzelfde werkterrein bestrijken.

De missie van IAF Nederland is het belang van faciliteren in Nederland uitdragen. Dat wil IAF Nederland doen door het zijn van een platform voor-, door-, en aan haar deelnemers en opdrachtgevers. Bovendien bevordert IAF Nederland de bekendheid van de kunst en kunde van het faciliteren buiten haar beoefenaars.

 

Bestuur ∨

Het bestuur bestaat uit:

Het bestuur wordt ondersteund door Henri Haarmans voor het verzenden van de nieuwsbrieven en het beheer van de website.

Leden, Vrienden en Bedrijfsvriendschap ∨

Het is mogelijk om lid te worden van IAF World en daarmee ben je automatisch lid van IAF Nederland. Als je lid bent, kun je je laten certificeren, krijg je korting op activiteiten die IAF Nederland organiseert en heb je stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Word lid.

Als je Vriend wordt van IAF Nederland, dan ben je geen lid van IAF World en kan je je niet laten certificeren en heb je geen stemrecht in de ALV, maar je krijgt wel dezelfde korting op activiteiten die IAF Nederland organiseert.IAF World kent geen mogelijkheid om als bedrijf lid te worden van IAF. IAF Nederland biedt daarom bedrijven de mogelijkheid Vriend te worden van IAF Nederland. Afhankelijk van het soort ‘vriendschap’ kunnen bedrijven één of meer medewerkers gebruik laten maken van dezelfde korting als andere vrienden. Omdat de namen niet geregistreerd zijn kunnen dat voor elke activiteit andere medewerkers zijn.

Word vriend