De kunst van het faciliteren
Laat mensen zien waar ze staan

Tijdens een bijeenkomst kan het handig om snel te weten hoe individuen binnen een team over een bepaalde vraagstelling denken. De onderstaande oefening geeft je daar binnen 2 minuten een duidelijk beeld van. Ook als ice-breaker is deze oefening zeer geschikt!

Vraag het team op één lijn moeten komen te staan.  Je kunt hiervoor een echt stuk touw meenemen, maar je kunt ook een fictieve lijn gebruiken. Definieer de uiteinden van de lijn als een spectrum: b.v. eens / oneens, of veel ervaring / geen ervaring etc. Verzin criteria die goed bij de vraagstelling passen.

Vragen die je zou kunnen stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoeveel ervaring heb je op het gebied van project planning?
  • Met hoeveel verschillende culturen heb je gewerkt?
  • In hoeverre ben je het eens met de beslissing van persoon X?
  • Wat vind je van het functioneren van de ondernemingsraad?
  • Wat vind je van de nieuwe regel die onlangs is ingevoerd?

Je kunt deze oefening verdiepen door teamleden met elkaar te laten praten over de reden waarom ze staan waar ze staan en wat er voor hen zou moeten veranderen om op een andere plek te gaan staan.

Je kunt deze methode eindeloos variëren en aanpassen!

Deze bijdrage is geschreven door Nanneke de Fouw.