Het is eindelijk zo ver: Facilitator staat in de nieuwste, 15 editie, van van Dikke van Dale.
Facilitator – Persoon, groep of stelling die een proces faciliteert.
Faciliteren – 1. Faciliëren, 2. Technische hulp, voorziening aanbieden, beschikbaar stellen aan (eng. facilitate = vergemakkelijken).
Faciliëren – Vergemakkelijken.