IAF-NL, gevestigd aan Moerslag 7a, 6265 NC Eijsden-Margraten, is verantwoordelijk voor de website www.iaf-nederland.nl. 

Contactgegevens 

https://iaf-nederland.nl/ Moerslag 7a, 6265 NC Eijsden-Margraten +31623876061 

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. De informatie mag gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt worden om bij te dragen aan de doelstellingen van de vereniging (het promoten van faciliteren). 

IAF-Nederland is een vereniging met leden en vrienden. Zij dragen bij aan de inhoud van deze website en hun bijdrage is hun eigen intellectuele eigendom. IAF-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat, wanneer deze is aangeleverd door vrienden en/of leden en/of externe partijen die expliciete toestemming hebben gekregen aan de website bij te dragen. 

Geen keurmerk of aanbeveling 

Vrienden en leden van IAF-Nederland hebben het recht om informatie over hun diensten te laten publiceren op de website. Zij zijn gehouden aan de IAF-World Code of Ethics. Plaatsing van deze diensten impliceert geen waardering of aanbeveling vanuit het bestuur van IAF-Nederland. 

Geen garantie op juistheid 

IAF-Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met IAF-Nederland te mogen claimen of te veronderstellen. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. IAF-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Deze disclaimer is vervaardigd in 2019