Programma prelude         Programma Conferentie         Foto’s         Terugblik         Reprise

ThemaLogo conferentie 2015

Een thema met vele facetten. Grenzen bepalen namelijk onze relaties, onze perceptie en onze identiteit. Een land bestaat bij de gratie van z’n grens, zonder grens geen land. Maar ook voor ons geldt: door grenzen te maken bestaan we zelf, zonder onze begrensdheid geen ik. Zonder grenzen is er geen relatie met de ander mogelijk. Zolang we als kind nog geen concept hebben van ‘ik’ en ‘ander’, kunnen we geen relatie aangaan. Kinderen zijn in die zin grenzeloos, ze zijn een met het al. Grenzeloos faciliteren zou in die zin dus ook egoloos faciliteren kunnen zijn. Faciliteren één met het al.

Grenzen bepalen de interacties in een groep. Benoemde grenzen zoals afspraken en regels. Maar ook onbeschreven grenzen als cultuur, mores en ethiek. Het groepsevenwicht wordt verstoord wanneer we over een persoonlijke grens of over een collectieve grens gaan. Een eerste stap richting vernieuwing en innovatie.

“Door grenzen te maken ‘bestaan’ we, beleven we de werkelijkheid. Onze beleving  communiceren we in termen van symbolen. Daarmee gaan we echter ook een grens over, want het symbool is niet de beleving. Het symbool staat voor of komt in de plaats van de beleving.” (Jan Lelie)

Als je er zo naar kijkt, lijkt Grenzeloos faciliteren wel een contradictio in terminis. Faciliteren gaat over het aangaan van relaties, het maken en verbreken van verbindingen. Een facilitator helpt door de grenzen te benoemen en ervoor te zorgen dat men zich er van bewust is welke grenzen er zijn. Maar… meer dan dat gaat faciliteren ook over het ter discussie stellen van grenzen en het oprekken en doorbreken ervan. In dat geval kunnen we spreken van ‘Grenzeloos faciliteren’. Werken voorbij de grenzen in een tijdelijk niemandsland.

Praktisch gezien verwijst de titel van de conferentie ook naar de toenemende internationalisering van het vak. In steeds meer teams waarmee we werken komen de teamleden van over de hele wereld. Steeds vaker is Engels de voertaal en is het goed omgaan met de culturele verschillen een belangrijke factor voor het succes van een sessie. Tijdens de Prelude op de conferentie op 18 juni staat met name dit aspect van het grenzeloos faciliteren centraal.

Een conferentie van facilitators voor facilitators. En voor iedereen die met groepen werkt: adviseurs, trainers, coaches, project/programmamanagers, creatieven en managers.
Connecting Worlds. In woorden en beelden.

Every image becomes reality! (Vrij naar Picasso)