Bekijk het programmaboekje van Faciliteren in het Hier en Nu.

Workshops

 • De zinvolle tegenbeweging – Hoe creëer je betekenis in een groepsproces (Johan Olie)
 • Improviseren in de 21e eeuw (Alieke van der Wijk en Lieselotte Nooyen)
 • Energizers in het hier en nu (Ad Schoof en Marianne Zuur)
 • Aan de slag met Breinfaciliteren! (Jet Proost (CPF) en Ingrid Renirie (CPF))
 • Non-interventionistisch faciliteren met Team Syntegrity (Jan Kuiper)
 • Opgefrist! (Mirjam de Leeuwe)
 • Problemen bespreken in het hier en nu (Charles de Monchy)
 • Maak een scene  (Winfried Laane en Jet Proost (CPF))
 • Brainstormen met Plezier (Ilona Clintjens)
 • The Work-shop – helder voor de groep staan met the Work van Byron Katie (Kersti Vervloet en Marcel Collignon)
 • Afstemmen (Joyce Weber)
 • Transformationele Presence in Faciliteren (Athur Lourijsen)
 • Sociale media voor het borgen van leer- en veranderprocessen – een tool safari (Suzanne Bakker, Gerdi Keeler en Simon Koolwijk (CPF))
 • Mensgerichte Teamontwikkeling (Peter Gossen)
 • Meervoudig kijken naar interventies (Carolien de Monchy (CPF))
 • Systeem vertegenwoordigen (Jan Lelie (CPF))
 • De beoogde verandering als fysieke beweging (Auke Oostra)
 • Facilitator: instrument voor/met/in de groep – inzichten uit systemisch werk (Larissa Verbeek en Hellie van Hout)
 • Kunst van het Conflict (Rick Lindeman)
 • Spelen kan alleen maar in het hier en nu (Annette Wessels)
 • Verbeter beeld (Rineke Rust)
 • Verbeelding verbinden (Annet Goltstein)
 • Abstraherend, Kritisch en Reflecterend Schilderen (Johan de Jonge en Pim Overduin)
 • Varen op de golven van de groep (Jeroen Blijsie (SPF) en Annet Noordik (CPF))
 • Theorie en principes van samenwerken (presentatie) (Gwendolyn Kolfschoten)
 • Kruien met kikkers (Jan Lelie (CPF) en Henri Haarmans (CPF))
 • IAF Certificering (Nel Mostert (CPF) Ruben van der Laan)

Plenaire afsluiting

Inspiratie om mee te nemen (Judith de Bruijn Stembevrijders)