Programma Conferentie                                               Foto’s                                                   TerugblikLogo conferentie 2012

Wat verstaan we hier en nu eigenlijk onder faciliteren?

Een Facilitator begeleidt bijeenkomsten en sessies waar mensen bij elkaar komen om effectiever een doel te bereiken. Het resultaat van een sessie – oplossing, inzicht, uitgesproken emotie, besluit of plan – komt uit de groep zelf.

Faciliteren betekent letterlijk ‘vergemakkelijken’, het makkelijker maken van verbindingen tussen mensen. Ook het vergemakkelijken van oplossingen, beleidsvorming en innovatie in teams, organisaties of andere samenwerkingsverbanden.

In veel organisaties verschuift de nadruk van inhoud, kennis en expertise,  naar proces: het delen van kennis of expertise. Faciliteren ondersteunt in de eerste plaats het proces van kennisdelen en ontwikkeling.