De KCF is in 2009 gestart door RVO (destijds SenterNovem) om kennis uit te wisselen met andere facilitatoren over faciliteren voor de Overheid. Wat begon met andere uitwisseling met andere (tiger)teams van o.a. EZ, is ondertussen verworden tot een breed netwerk van zowel ambtenaren en niet-ambtenaren.

De KCF wordt vanuit RVO ondersteund door René Bruijns en door zo nu en dan het beschikbaar stellen van een RVO-locatie.

Het netwerk heeft een eigen linkedingroep, waarvan je lid kunt worden en mee kunt praten over het vak faciliteren. Daarnaast is er een Inspiratiegroep die 3 a 5 interactieve bijeenkomsten per jaar organiseert, waarin een bepaald onderwerp of thema aan bod komt. Daarnaast worden ook andere zaken uitgewisseld over wat er speelt bij de andere netwerken zoals de IAF en het LEF (RWS).

De inspiratiegroep bedenkt ook aan het begin van ieder jaar het thema van het jaar.

Inspiratiegroep

De inspiratiegroep heeft de volgende leden:

  • Erik Wissema (Topjobcoaching)
  • Frank Little (BFL, trainer LFA)
  • Rick Lindeman (RWS)
  • Henri Haarmans, voorzitter IAF Nederland (2 Facilitate 4 Best Results en de Facilitation Academy)
  • Mireille Groet (coördinator I&M tigers)
  • Erik Kijne (PCM Group, trainer LFA)
  • Robert Verheule (LEF – RWS)
  • René Bruijns (RVO) en contactpersoon

KCF-bijeenkomsten

Deze KCF-bijeenkomsten staan open voor een ieder die faciliteert voor de overheid. De bijeenkomsten worden aangekondigd via de linkedingroep. Daadwerkelijke inschrijving gaat via Eventbrite.

2017

In 2017 is het thema “Iedereen Facilitator”. We zijn begonnen met een Blog om het thema te duiden,

16-11-2017 Lees hier het verslag van de bijeenkomst ‘Hoe faciliteer je de kortste omweg naar duurzamere oplossingen?’
20-6-2017 Inspiratie uit de Natuur Bijen in het bos van Thorbecke.
16-5-2017 Lees hier het verslag van de bijeenkomst over omdenken.

2016
In 2016 was het thema”Lichaamsgericht faciliteren”
29-11-2016 Overal is theater…zelfs op het toneel door Marc van Seters en Henri Haarmans
27-09-2016 Body Language door Jeroen Smit
06-06-2016 Aikido door Frank Hopman

 

2015
In 2015 was het thema ‘Versnellen en Vertragen’. De volgende bijeenkomsten hebben plaatsgevonden:
09-03-2015 Siësta-lunch
24-09-2015 Neem de tijd voor Versnelling! o.l.v. Mireille Groet en Henri Haarmans
09-12-2015 Lego Serious Play o.l.v. Onno Kruitwagen

2014
In 2014 was het Thema out of control We begonnen met een Blog over het onderwerp om de discussie aan te wakkeren
02-02-2014 Energieke natuurlijke perspectieven
03-04-2014 Filmmiddag: Control olv Rick Lindeman
05-09-2014 Feeling / Sensing out of Control olv Remi van Steenderen en Rosa Lucassen
07-11-2014 Lean bij de overheid

Eerdere jaren
Onderwerpen hierin waren  bijvoorbeeld StorytellingMeervoudige IntelligentieInterventiestijlen, De Schetsschuit, het U-proces.