Faciliteren in de week

Faciliteren is een opkomend vakgebied: enerzijds als een vaardigheid die voor veel professionals van belang is, anderzijds als een apart vak. Bij dat laatste gaat het om het professioneel begeleiden van bijeenkomsten. Steeds vaker zoekt men daarbij zowel inhoudelijke als procesmatige begeleiding. Soms kiest men zelfs voor twee begeleiders, één voor de inhoud en één voor het proces: men gaat voor zinvolle interactie én een goede groepsdynamiek.
Facilitators zijn specialist in het ontwerpen van bijeenkomsten op maat qua doel, resultaten, timing en werkvormen. Daarbij staan drie i’s centraal: informatie, interesse en interactie. De facilitators zorgen ervoor dat de juiste informatie boven water komt, dat er werkelijke interesse is voor de inbreng van deelnemers, en dat de gezamenlijke wijsheid via inspirerende interactie boven tafel komt. Als informatie, interesse en interactie samenkomen, wordt een bijeenkomst zinvol en daadwerkelijk een ‘workshop’.

Om het belang van professioneel faciliteren te laten zien en wereldwijd het gemeenschapsgevoel tussen begeleiders te versterken, organiseert de International Association of Facilitators (IAF) sinds 2013 jaarlijks de International Facilitation Week (IFW), een event met allerlei gratis (mini)workshops en trainingen. Dit jaar duurt het evenement van 15 tot 19 oktober. Iedereen – lid of geen lid – kan aan de week deelnemen.

Dee bijdrage is geschreven door Jan Lelie.