Tijd voor een goed gesprek

Snel contact maken, bestaat dat? Snel contact maken doe je met een praatje bij de bushalte of in een winkel. Typische onderwerpen zijn feitelijk en neutraal: het weer, bustijden, producten uit de winkel. Het gaat om koetjes en kalfjes. Centraal staat het onderhouden van de relatie, niet zozeer de precieze inhoud van het gesprek.

Heb je meer tijd, dan bouw je een meer inhoudelijke relatie op. Je deelt achtergrondinformatie, je persoonlijke kijk op feiten, meningen en overtuigingen, en wellicht ook je waardeoordelen. Na zo’n gesprek weet je meer van elkaar, maar desondanks leidt zo’n gesprek zelden tot echte vernieuwing in denken en voelen.

Daartoe is het nodig dat het gesprek gaat over elkaars gevoelens. Zo geef je samen nieuwe betekenis aan de relatie die je met elkaar hebt en versterkt die ook. Dat heeft op twee manieren tijd nodig: ten eerste heeft zo’n gesprek pas zin als je al een relatie hebt opgebouwd – je deelt al een verleden met elkaar. Ten tweede moet je met elkaar de tijd nemen voor het gesprek zelf. De tijd nemen om je gevoelens en gedachten uit te leggen, te luisteren en mee te voelen met de ander, de consequenties te doorleven, en samen die nieuwe betekenis te ontdekken. En dat heeft tijd nodig.

Dee bijdrage is geschreven door Floor Verdenius.