Gebruik de generatiekloof

Belbin, MBTI, Insights Discovery, Emergenetics … Ze zeggen het allemaal: een optimaal team is een divers team. Hoe meer verschillende rollen, kleuren en typen aanwezig zijn, hoe beter een team complexe uitdagingen aankan. Ook leeftijd is een vorm van diversiteit die je productief kunt maken.

Onderzoekers hebben het in het kader van die leeftijdsverschillen over ‘generaties’: er zijn meerdere leeftijdsgroepen, die verschillen in hun manier van werken en in hun manier van kijken naar de wereld. Meestal worden de volgende groepen onderscheiden:
1. de babyboomers (1945-1960): loyaal, harde werkers;
2. generatie X of ‘de verloren generatie’ (1961-1980): flexibel, nuchter, zelfstandig, relativistisch;
3. generatie Y of de millennials (1981-1995): technologie, multitasken, minder autoritair en loyaal;
4. generatie Z (1995-heden): technologie en multitasken, (ecologisch) bewustzijn, korte online boodschappen.

De generaties zijn gekoppeld aan geboortejaren, maar in de praktijk lopen die grenzen uiteraard veel minder scherp.

Op een organisatiebrede bijeenkomst kan het interessant zijn om zicht te krijgen op hoe de verschillende generaties kijken naar een probleem. Splits de groep eens in subgroepen via de grenzen van de generaties. Doe dat niet op geboortejaar, maar door kort de generaties te typeren en mensen vervolgens te vragen bij welke groep ze zich thuisvoelen. Dat geeft al een mooi beeld hoe generatiedivers of -monotoon de organisatie is. Vervolgens stel je aan elke groep dezelfde (open) vragen over het onderwerp van de bijeenkomst. ‘Waar moet een goede oplossing volgens jullie aan voldoen?’, of: ‘Met welke aspecten moeten we allemaal rekening houden?’

Boeiend om te zien of de uitkomsten duidelijk verschillen …

Deze bijdrage is geschreven door Floor Verdenius.