Van weather forecasting naar backcasting

Sinds ‘Parijs’ gonst het van het klimaat. Veel bedrijven zijn bezig met de interne vergroening en een aantal quick wins, zoals de inkoop van groene energie. Als projectleider, coach of facilitator zult u hierbij vast betrokken worden of al zijn. Maar om de klimaatdoelen echt te halen moeten we meer doen dan alleen de quick wins. Bij een bijeenkomst is het dan ook van belang hierop in te spelen.

Een techniek die hier goed voor werkt is die van backcasting. Hierin probeer je met de deelnemers van de workshops eerst een toekomstbeeld (2030) te schetsen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door mensen een tekening te laten maken over het toekomstige bedrijfsproces, of door mensen iets te laten bouwen.
Vervolgens bespreek je met elkaar wat de gevolgen voor het bedrijf zouden zijn: wat zou je nog wel kunnen handhaven, en wat zou radicaal anders moeten?
De laatste – en moeilijkste – stap is om dan te bedenken wat je nu al als organisatie zou kunnen doen om een stap verder te komen. Welke beslissingen kun je nu al nemen? Wie neem je aan? Welke machines worden wanneer vervangen?

Alleen als we deze stap met elkaar kunnen maken, zijn we misschien in staat de noodzakelijke transitie te maken.

Deze bijdrage is geschreven door Rick Lindeman.