Dag van de Zorg: een dag om zorgen te delen?

Vandaag is het de Dag van de Verpleging, ook wel de Dag van de Zorg genoemd. Deze internationale dag vindt jaarlijks plaats op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale. Zij wordt beschouwd als de grondlegster van de hedendaagse verpleegkunde en is een inspiratiebron voor velen die in de zorg werken.

Sommige zorgorganisaties kiezen ervoor deze dag te gebruiken om bijeenkomsten voor verzorgenden te organiseren. Zo ook de organisatie voor zorgverlening aan ouderen waar Emma werkzaam is. Emma woont een workshop bij getiteld ‘Van druk, druk, naar aandacht voor de cliënt’.

Tijdens de workshop barst Emma opeens in tranen uit. Ze voelt zich daar duidelijk ongemakkelijk bij. Haar collega’s willen haar troosten en stellen een pauze voor. Maar de begeleider vraagt of Emma zou kunnen delen wat haar zo raakt en verdrietig maakt. Na nog meer gesnotter in een tissue vertelt Emma hoe spannend ze het had gevonden toen er laatst brand was in het verzorgingshuis waar ze werkt. Haar hart gaat uit naar de bewoners. Ze voelde tot op het bot hun kwetsbaarheid en voelde zichzelf boos en machteloos. Deze brand zette hun, toch al kwetsbare, leven op z’n kop. Ze voelde zich verdrietig omdat ze toen niet de zorg en veiligheid kon bieden die de ouderen nodig hebben en waar ze recht op hebben.

Nadat Emma haar ervaring heeft gedeeld, vraagt de begeleider aan de anderen: ‘Herkennen jullie haar pijn?’ Dit wordt volop beaamd.

Heftige emoties komen voort uit waarden die belangrijk voor je zijn. Wanneer persoonlijke waarden onder druk komen te staan in het werk, uit zich dat in stress, frustraties en allerlei ongenoegens. Ruimte geven aan emoties kan spanning ontladen en persoonlijke en teamwaarden zichtbaar maken.

Deze bijdrage is geschreven door Francis van Dusseldorp.