Een steen in de vijver

Soms duurt een proces erg lang en lijkt het maar niet vooruit te komen. Dan is het tijd om een steen in de vijver te gooien. Zorg dat er beweging ontstaat, zodat ook de anderen makkelijker in beweging kunnen komen. Het maakt in zo’n geval vaak niet uit wat je doet, als je maar het lef hebt om iets te doen.

Bij langdurige samenwerking wil je graag rekening houden met elkaar, het vertrouwen vasthouden, elkaar niet verrassen. Een complexe opdracht vraagt om afstemming, zowel binnen teams als tussen teams onderling. Steeds vaker ook zijn verschillende organisaties betrokken, met een eigen achterban waarmee moet worden afgestemd. Daarbij speelt ook cultuur een rol: het is belangrijk om te begrijpen wat bij de ander gewoon is, hoe je iets moet aanpakken. Je wilt de ander niet voor zijn hoofd stoten. In de praktijk betekent dit soms helaas ook dat processen niet opschieten. Gooi dan die steen.

Maar als je de steen gooit, vertel dan vooraf wel even aan alle betrokkenen dat je hem gaat gooien: zo zijn de rimpelingen voor iedereen goed zichtbaar.

Deze bijdrage is geschreven door Cécile Claessen.