Wat doe jij in de tussentijd?

Volgens Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, leven we niet in een ‘era of change’ maar in een ‘change of era’. Er is een fundamentele verandering gaande die alle systemen raakt: het economische, het sociale, het politieke, het financiële en het ecologische. Volgens Rotmans bouwen we de komende tien tot twintig jaar de fundamenten voor het volgende tijdperk van meer dan honderd jaar.

Stel dat dit waar is, en stel dat dit ook jouw werk en organisatie betreft; wat betekent dit dan voor jou?

Het goede nieuws:

  1. Je kunt nu stoppen met vechten tegen of juist voor verandering, want veranderen zal het toch.
  2. Je kunt schoon schip maken, want het hele schip zal toch komen bovendrijven.
  3. Je kunt eindelijk laten gaan wat je toch niet meer zinvol achtte en alleen maar energie vrat.
  4. Je kunt je hart luchten over de tijden die zijn geweest en ze in het verleden laten.

Het slechte (of juist het dubbel goede?) nieuws:

  1. Verstoppertje spelen kan niet meer. Je eigen (on)bewuste fundamenten komen aan het licht.
  2. Je functioneren wordt vanuit nieuwe perspectieven bezien en kan opeens als negatief worden gezien.
  3. Als systemen wegvallen worden keuzes opeens persoonlijke keuzes.
  4. Verantwoordelijkheid wordt serious business in alles wat je doet.

Lang leve deze tussentijd!  Een genot voor de innovatieve creatievelingen, een horde voor de behoudender en meer zorgende types onder ons. En een mooie uitdaging voor organisaties en teams met een mooie mix van beide types.

Deze bijdrage is geschreven door Francis van Dusseldorp.