Kritieke momenten voor facilitators: Het cirkelgevoel

Een lastig moment in een bijeenkomst: het voelt alsof iedereen in cirkeltjes om elkaar heen draait. Je hebt als begeleider de neiging om een doorbraak te forceren door een inhoudelijk voorstel te doen of door te benoemen wat er naar jouw idee onder de oppervlakte speelt. Onderdruk die neiging!

Als facilitator wil je dat deelnemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun resultaat en liefst ook voor hun proces. De kunst is om ze bewust naar dat proces te laten kijken en iedereen daarbij te betrekken.

Nodig de deelnemers uit om in een cirkel te gaan staan. Vraag vervolgens iemand om in één zin de volgende vraag te beantwoorden: ‘Wat denk of voel jij over hoe deze bijeenkomt verloopt?’ Dat antwoord luidt bijvoorbeeld: ‘Ik heb het gevoel dat we om de hete brij heen draaien.’ Vervolgens vraag je de anderen om aan te geven of ze dat ook zo ervaren; dat kunnen ze doen door zwijgend een stap naar het midden van de cirkel te zetten. Daarna stappen ze weer terug en kan iemand anders zijn zin zeggen. Als er deelnemers zijn die niets willen zeggen is dat ook goed.

Bijna altijd levert deze wijze van delen nieuwe inzichten op en daardoor mogelijkheden die de groep daarvoor niet zag. De groep ervaart: als je er rond voor uitkomt, kom je er samen wel uit.

De techniek is afkomstig uit: Marvin Weisbord & Sandra Janoff (2007). Don’t just do something, stand there! Ten principles for leading meetings that matter. Oakley, CA: Berrett-Koehler.

Deze bijdrage is geschreven door Annet Goldstein.