Afscheid nemen van een tijdgeest, hoe doe je dat?

Je bent gevraagd een team te begeleiden dat verandert van taakgericht naar resultaatverantwoordelijk. Vaak wordt vergeten dat zo’n transitie een andere manier van denken, kijken en samenwerken vraagt, terwijl het team nog uit dezelfde mensen bestaat.

In dit soort situaties is het goed om symbolisch afscheid te nemen van het oude team, de oude gewoontes, de oude processen enzovoort. Begraaf die, cremeer die of stuur die met een ballon de ruimte in. Of doe het zo: vraag de teamleden om hun afscheidswoorden op te schrijven op een kaartje. Verzamel ze in een mandje en laat ieder teamlid er één uitpakken en voorlezen. Als alles is voorgelezen, verbrand je de kaartjes en vraag je iedereen om ook alle oude ervaringen, successen en strubbelingen in gedachten mee te geven aan het vuur.

Vanaf nu symboliseert dit afscheid het breekpunt tussen het oude en nieuwe team. Het geeft ruimte voor een nieuwe start.

Deze bijdrage is geschreven door Francis van Dusseldorp.