Luisteren is de beste leermeester voor het maken van contact

Aan een arbeidsmarkttraject nemen vijftien werkloze jongeren van 19 tot 25 jaar met zes verschillende culturele achtergronden deel.

De facilitator van het traject begint de sessie met een kennismakingsactiviteit. Hij heeft gekozen voor een schaalvraag (zie 2 januari), waarbij de deelnemers zich per vraag op een denkbeeldige lijn van 0 tot 10 moeten opstellen. Dit vereist onderlinge afstemming om je plaats in de rij te bepalen, en op die manier hoor je in korte tijd veel van anderen.
Dan blijkt echter dat vier deelnemers niet willen meedoen aan deze opdracht; ze willen niet in een rij gaan staan. De facilitator neigt ernaar om de schaalvraag toch door te zetten, maar dat is niet verstandig!

Gelukkig aarzelt hij en last een pauze in. Hij nodigt de vier jongens uit voor een kringgesprek, terwijl de anderen buiten de zaal even koffie gaan drinken.
In de kring blijkt dat oorlog, mishandeling en lidmaatschap van een bende diepe sporen bij de jongens hebben achtergelaten. Alle vier associëren ze de rij met nare ervaringen. De facilitator vraagt of ze dan bezwaar hebben tegen een alternatieve kennismaking in een kringgesprek, waarbij ze zelf kunnen bepalen wat ze vertellen. Daar kunnen de jongens zich wel in vinden.

Als de groep compleet is, laat hij iedereen in een kring plaatsnemen. Een van de jongens licht zijn bezwaren tegen de schaalvraag toe, en de anderen luisteren aandachtig en tonen begrip. De kennismaking kan nu op een veilige manier plaatsvinden. Door goed te luisteren heeft de facilitator beter contact kunnen maken.

Deze bijdrage is geschreven door Eugène Boeldak.