Vertrouwen in dertien gedragingen

‘Mmm, ik proef hier wantrouwen’, zegt de directeur-bestuurder in een belangrijk overleg met de ondernemingsraad. Meteen is er een ongemakkelijke sfeer en krijgt de discussie een persoonlijk karakter.

‘Nee, nee, wat we bedoelen te zeggen is …’, reageert een medewerker, en tracht het gesprek terug te brengen naar de inhoud.

Maar wat als je vertrouwen wél het onderwerp van gesprek maakt? Uit onderzoek van Stephen Covey, beschreven in zijn boek The speed of trust, blijkt dat vertrouwen een bepalende factor is in het behalen van goede resultaten. Groter vertrouwen resulteert in beter lopende processen, in minder overleg en in lagere kosten. Bovendien draagt het bij aan inspiratie en empowerment en zorgt het voor waardevollere relaties. Investeren in vertrouwen binnen je organisatie draagt dus direct bij aan betere resultaten en aan meer voldoening in het werk.

Maar: roepen dat mensen vertrouwen moeten hebben helpt niet. Als het vertrouwen eenmaal laag is, zal niemand de behoefte voelen daarin te investeren. Mensen trekken zich terug en concentreren zich op hun eigen taken. Er ontstaat een ieder-voor-zichmentaliteit. Als leiding kun je dan maar één ding doen: zelf gedrag gaan vertonen dat het vertrouwen vergroot. Covey geeft een lijstje met dertien universele gedragingen die hieraan kunnen bijdragen.

 1. Rechtdoorzee zijn
 2. Transparantie creëren
 3. Loyaliteit tonen
 4. Jezelf verbeteren
 5. Verantwoording afleggen
 6. Toezeggingen nakomen
 7. Duidelijkheid scheppen over verwachtingen
 8. Respect tonen
 9. Fouten rechtzetten
 10. Resultaten boeken
 11. De realiteit onder ogen zien
 12. Eerst luisteren
 13. Vertrouwen uitdragen

De kunst is om met de ogen van anderen naar jezelf te kijken, en jezelf af te vragen of je niet alleen zegt dit allemaal belangrijk te vinden, maar dat je dat ook daadwerkelijk laat zien, bijvoorbeeld in zo’n overleg met de ondernemingsraad. Wordt het bij jou niet onbedoeld toch ‘ja, maar …’?

Deze bijdrage is geschreven door Francis van Dusseldorp.