Kritieke momenten voor facilitators: Vergroten om te verkleinen

Een lastig moment in een bijeenkomst: de groep valt uiteen in voor- en tegenstanders. De argumenten worden scherper. Als begeleider probeer je de tegenstellingen te overbruggen. Als dat niet lukt, overweeg je om de bijeenkomst te schorsen.

Niet doen!

Als facilitator wil je dat deelnemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun resultaat. Het is daarom de kunst om ze op een andere manier naar hun proces of inhoud te laten kijken. Hoe kun je nieuwe inzichten laten ontstaan die de groep helpen om met de tegenstellingen om te gaan?

Vraag iedereen om aan te geven of hij neigt naar voor of tegen. Splits de groep vervolgens in tweeën: de voorstanders vormen groep A en de tegenstanders groep B. Zet de A’s in een cirkel en de B’s er luisterend omheen. Laat de A’s met elkaar spreken en hun opvattingen uitwisselen. Wissel dan van rol: de B’s spreken samen en de A’s luisteren.

Het effect is hopelijk dat voor iedereen duidelijk wordt dat er zowel binnen de A’s als binnen de B’s differentiatie van opvattingen is. Er blijkt een continuüm te bestaan van ‘geheel tegen’ tot ‘helemaal voor’.

Door gelijken met elkaar te laten praten creëer je voor iedereen variatie en ruimte die niet ontstaat als je tegenpolen met elkaar laat discussiëren. Er is grote kans dat de groep nu over bepaalde verschillen heen kan stappen of een tussenoplossing weet te vinden.

Meer weten? Op www.annetgoltstein.nl vind je meer uitleg over deze techniek. De techniek is afkomstig uit: Marvin Weisbord & Sandra Janoff (2007). Don’t just do something, stand there! Ten principles for leading meetings that matter. Oakley, CA: Berrett-Koehler.

Deze bijdrage is geschreven door Annet Goldstein.