Samen de film terugkijken

Het overkomt elk team weleens: een opeenstapeling van ‘onhandige dingen’ die gebeuren, ondanks ieders goede intenties. Het gaat van kwaad tot erger. Escalaties, spoedmeetings, kwade e-mails, slaande deuren … Het sleept zich wekenlang voort.

Als leider van het team zit je met de handen in het haar: hoe pak je dit nu in hemelsnaam aan? Praten met de directie heeft geen zin, want die wil haar handen er niet aan branden. Afscheid nemen van de vermeende boosdoener geeft te veel gedoe. Dus wat wél te doen?

Je vraagt een teamcoach een sessie te faciliteren. Hij stelt voor om te beginnen door samen met het hele team de film eerst terug te draaien.
Hij tekent op een flip-over drie kolommen, met de titels ‘Actie’, ‘Intentie’ en ‘Effect’. Om te beginnen worden alle relevante acties in chronologische volgorde in de eerste kolom gezet: welke dingen hebben er feitelijk plaatsgevonden? Na deze eenvoudige stap volgen de intenties: wat wilden de personen verantwoordelijk voor de acties bereiken? Ten slotte wordt met de groep bekeken welk effect elke actie had. Het is belangrijk hier goed de tijd voor te nemen.

De kans is groot dat er tijdens het volgende teamgesprek allerlei dingen duidelijk worden die aan de basis liggen van het teamconflict, zoals foute aannames (‘O, ik dacht dat je …’) en het missen van feiten (‘Hm, ik wist echt niet dat …’).

Met deze aanpak doe je iets belangrijks: je scheidt feiten en percepties duidelijk, je toont respect voor de intenties, en je sluit het recente verleden zo goed mogelijk af. De lei is (bijna) schoon.

Deze bijdrage is geschreven door Jeroen Blijsie.