Kritieke momenten voor facilitators: Negatief hoeft niet zo negatief te zijn

Soms tref je in een groep mensen aan die een wolk van negativiteit om zich heen lijken te dragen. Ze weten de stemming in een groep vaak snel te vergallen en trekken de groepsprestaties flink naar beneden. Wat kun je daaraan doen?

In het algemeen geldt: laat zien dat je de negativiteit van de ander signaleert en dat je meedenkt en hem ondersteunt. Maar ga vooral niet mee in zijn negativiteit.

Zorg goed voor je eigen evenwicht. Als je merkt dat een gesprek met zo’n persoon telkens lastig verloopt, vraag je dan eens af wat er in jou geraakt wordt. Waarom reageer je zo gevoelig? Wil je helpen? Wil je aardig gevonden worden? Vraag je je af wat jij hiervan te leren hebt?

Hanteer een breed perspectief. De negativiteit is slechts één aspect van deze persoon; hij heeft ook andere aspecten. Is deze persoon wellicht een kei in zijn vak? Heeft hij andere kwaliteiten? Kan deze persoon in de bijeenkomst een rol vervullen waarin zijn positieve kwaliteiten meer naar voren kunnen komen?

Roep je eigen kwaliteiten op. Zet een aspect of kwaliteit van jezelf in om de ander te helpen. Voel wat goed is en vertrouw daarop.

Zo ervaart een negatief geladen persoon (net voldoende) aandacht; hij voelt zich niet afgewezen, maar wordt wel aangesproken op het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag.

Deze bijdrage is geschreven door Eugène Boeldak.