ORIB

In hun boek Paradoxes of group life (1997) leggen Kenwyn Smith en David Berg uit hoe elke groep altijd na verloop van tijd vastloopt. Dat gebeurt in het groot, gedurende jaren, maar ook in het klein, tijdens een bijeenkomst of sessie. Hoe kun je daar adequaat mee omgaan?

Een mogelijkheid is de ORIB-methode. ORIB staat voor Objectiveren, Reflecteren, Interpreteren en Beslissen.

  • Ga vastlopen niet uit de weg. Benoem met elkaar de concrete, feitelijke situatie zoals we die ervaren.
  • Bepreek de herhalingen. Waar doet je dit aan denken? Welke herinneringen heb je? Wat komt in je op? Hoe voel je je daarbij?
  • Stel besluiten nog even uit. Ga wat dieper in op wat gezegd is. Hoe kijken we met elkaar tegen de situatie aan?
  • Vraag door naar concrete acties, haalbare zaken. Maak afspraken met elkaar.

Deze techniek geeft een prima handvat om weer ‘uit de modder’ te komen als een bijeenkomst moeizaam loopt. Ze is ook prima geschikt als leidraad voor de afsluiting van een dag of sessie of als verschillende subgroepen weer bij elkaar komen na een break-out.

Deze bijdrage is geschreven door Jan Lelie.