De kunst van het faciliteren: Rondeel

Wil je op een eenvoudige manier de essentie van een bijeenkomst of voorstel samenvatten, gebruik dan de kracht van een kort, ritmisch gedicht. Het compacte rondeel is hiervoor een mooi voorbeeld. Stel dat uit een meeting blijkt dat het stellen van goede vragen een belangrijk verbeterpunt is voor een team. Dan zou je dat als volgt in een rondeel kunnen uitdrukken:
1.  Als ik toch eens goede vragen zou kunnen stellen
2.  Dan zet ik anderen echt aan het denken
3.  Ik help ze zo tot goede inzichten komen
4.  Als ik toch eens goede vragen zou kunnen stellen
5.  Dan geef ik oprechte ruimte aan de ander
6.  Creativiteit komt tot bloei als bij een pioenroos
7.  Als ik toch eens goede vragen zou kunnen stellen
8.  Dan zet ik anderen echt aan het denken …

Een rondeel bestaat uit acht regels, waarvan regels 1, 4 en 7 identiek zijn, en ook regels 2 en 8; dit maakt het gedicht ritmisch en zangerig. Rondelen zijn eenvoudige, uit het hart geschreven gedichten en benoemen het gevoel dat mensen ervaren. Je zult zien dat deze dichtvorm ongekende poëtische talenten van mensen aan het licht brengt. Iedereen kan mooie gedichten schrijven. Iedereen kan achteruit luisteren en vooruit zien …

Deze bijdrage is geschreven door Erik op ten Berg.