De kunst van het faciliteren: De kracht van beelden

Herken je de situatie dat je werkt met een team dat een bepaald doel moet bereiken, en dat dat gewoon niet wil lukken? Er is al veel over gepraat, maar dat heeft geen resultaat opgeleverd, tenzij wellicht irritatie. Je zou als facilitator dan het volgende kunnen doen.

Formuleer een aantal specifieke vragen waarop je een antwoord wilt hebben in relatie tot het probleem dat opgelost moet worden, bijvoorbeeld:

  1. Welk doel moet er volgens jou nagestreefd worden?
  2. Wat heb jij nodig om dit doel te halen?
  3. Hoe zie jij het team nu voor je in relatie tot dat doel? Wat doet het team met je?
  4. Hoe zie je het team voor je als het doel bereikt is? Wat heeft volgens jou geholpen om het zover te krijgen?
  5. Hoe zie jij jouw rol in dit team om het doel te halen?

Geef de deelnemers een set fotokaarten. Bij iedere vraag zoeken de deelnemers de foto uit die het best past bij hun antwoord. Met elkaar bespreken en verduidelijken ze hun keuzes. Het team komt tot onderling begrip en er worden acties afgesproken. De beelden op de foto’s komen tot leven, en het team komt in beweging.

De inzending is geschreven door Nanneke de Fouw.