De kunst van het faciliteren
Als de groep loopt, loopt je brainstorm ook: de ideeëncarrousel

Als je met een groep actief wilt brainstormen, is de ideeëncarrousel een handig hulpmiddel. Hoe zo’n ideeëncarrousel gaat, zien we in het verhaal van Marcel:

Marcel wil met zijn projectteam werken aan drie thema’s: geleerde lessen uit het verleden, organisatiebetrokkenheid en teamwork. Hij vraagt wie zich aangetrokken voelt tot een thema. Drie teamleden lopen elk naar een flipover en worden ‘eigenaar’ van een van de drie thema’s. Marcel vraagt dan de anderen om zich over de thema’s te verdelen. De drie groepjes werken per thema aan de formulering van een uitnodigende vraag voor ideeën. Dat worden:
1. Hoe kunnen we leren van eerdere gelukte of mislukte projecten?
2. Hoe kunnen we medewerkers het beste betrekken bij dit project?
3. Wat is er nodig om in dit project als een echt team samen te werken?

Dan begint de ideeëncarrousel: Marcel vraagt elk groepje om ideeën op de flip-over te schrijven. Na drie minuten blijven de thema-eigenaars staan, maar draait de rest van de groepjes door naar de volgende flip-over, waar ze voortborduren op de beschreven ideeën. Na drie minuten draaien ze weer door naar een ander thema. Hierna vraagt Marcel aan alle teamleden om de drie ideeën die zij het beste vinden met een stift aan te vinken. Daarna werken de thema-eigenaren met hulp van de anderen de beste ideeën uit. Vervolgens presenteren ze hun plan en ontvangen constructieve feedback van de hele groep.

Met grote tevredenheid sluit Marcel af: ‘Mensen, ik ben geweldig blij dat we binnen een uur met z’n allen hebben gewerkt aan drie plannen om ons project tot een succes te maken!’

Deze bijdrage is geschreven door Jeroen Blijsie.