Deel je ervaringen, je leven lang!

Een ‘lessons learned’-meeting is een prachtige gelegenheid om van elkaar te leren en ervoor te zorgen dat alles nog beter gaat dan de vorige keer.

Soms denken mensen dat ze zichzelf niet verder kunnen verbeteren, of dat ze niet van ervaringen van anderen kunnen leren: ‘Ach, zo doen we het altijd, dus het borgen van ervaring heeft niet zo veel zin. We zijn gelukkig met de status quo.’ Dat is jammer, want de organisatie betaalt hier wel een prijs voor. Jezelf steeds weer stoten aan dezelfde steen zorgt ervoor dat mooie doelen niet worden gehaald.

Daarom is het beter als je jouw ervaringen met collega’s deelt, waarbij er van zowel positieve als negatieve ervaringen wordt geleerd. Het gestructureerd identificeren, vastleggen, delen en gebruiken van opgedane ervaring uit het verleden door middel van een gefaciliteerde ‘lessons learned’-meeting leidt tot het voorkomen van herhaling van eerder gemaakte fouten, waardoor veiliger en doelmatiger kan worden gewerkt en de planning beter kan worden gehaald. Ook resulteert dit in een betere samenwerking, vermindering van wachttijd en onkosten.

Dus: delen die ervaring, je leven lang!

Deze bijdrage is geschreven door Marko Schanssema.