De kunst van het faciliteren
Verbeeldkracht

Werk je aan een moeizaam proces maar kun je de vinger niet op de zere plek leggen? Lijkt het alsof iedereen, ondanks alle goede bedoelingen, toch vooral langs elkaar heen praat? Blijf dan niet steken in het praten. Dan is het tijd om de handen uit de mouwen te steken en je verbeeldkracht te gebruiken.

Kies een begrip dat in de gesprekken vaak naar voren komt. Bijvoorbeeld ‘verantwoordelijkheid’, ‘samenwerking’, ‘ondernemerschap’ of ‘transitie’. Geef elke gesprekspartner een pen en een vel A3-papier. Ieder voor zich maakt een tekening bij het begrip dat gekozen is. Daarna volgt een gesprek over het begrip aan de hand van de tekening. Gegarandeerd dat je nu beter begrijpt waar je (samen) aan werkt.

verantwoord

Deze bijdrage is geschreven door Annet Goltstein.