De kunst van het faciliteren
De wijsheid van introverte mensen benutten

Herken je dit? Tijdens vergaderingen zijn er altijd dezelfde personen aan het woord. Na afloop komt één van de aanwezigen die weinig heeft gezegd naar je toe met een briljant idee. Jammer maar de beslissing is al genomen.

Hoe kun je er voor zorgen dat de kracht en wijsheid van de introverten goed wordt benut?

  • Geef alle deelnemers aan een meeting de ruimte om in stilte zelf even na te denken. Bijvoorbeeld door de vraag te stellen: wat komt er in je op bij het thema of de stelling?
  • Vraag de deelnemers daarna in tweetallen hun ideeën uit te wisselen en deel deze daarna per duo plenair,

Of

  • Verdeel de groep in subgroepen en laat ze de input op een flip-over zetten EN geef de stift dan aan de introverte (de macht van de schrijver).

Zo benut je de denk-  en daadkracht en de creativiteit van de verschillende mensen, óók de introverten, hetgeen bijdraagt aan een beter doordachter resultaat en groter draagvlak.

Deze bijdrage is geschreven door Annet Noordik.