De kunst van het faciliteren: Rollen tijdens bijeenkomsten.

Een andere manier om met vraagstukken om te gaan, is door het vraagstuk vanuit opeenvolgende rollen te bekijken.  Roger van Oech beschrijft in zijn boek ‘A kick in the Seat of the Pants’ *) vier rollen:

 1. De onderzoeker
  Hij gaat op zoek naar informatie. Zoekt op plaatsen waar anderen al zijn geweest en waar anderen nog niet zijn geweest.
 2. De Artiest
  Hij zet de informatie die de onderzoeker aanlevert om in nieuwe ideeën.
 3. De rechter
  Hij evalueert de ideeën van de artiest en neemt daarbij de informatie van de onderzoeker mee. Hij neemt de beslissing om met een bepaald idee verder te gaan.
 4. De strijder
  Hij zet het idee om in actie en voert het uit.

 
Er zijn echter nog twee additionele rollen, die bepalend zijn voor het succes van de bijeenkomst:

 1. De koning
  Hij verstrekt de opdracht en bepaalt de focus van de groep op dat doel.
 2. De nar
  Hij reflecteert naar de koning en zorgt voor perspectiefwisseling van de groep. Hij faciliteert de groep door het proces te begeleiden.

 

De eerste vijf rollen worden meestal wel ingevuld, maar het belang van de zesde rol wordt nog wel eens vergeten. Hoe zit dat in jouw organisatie?
Bepaal zelf a.d.h.v. 8 simpele vragen of de bijeenkomst zelf kunt faciliteren, tips nodig hebt of juist een facilitator.

De bijdragen werd geschreven door Henri Haarmans.

*) Roger van Oech, A Kick In The Seat Of The Pants- Using Your Explorer, Artist, Judge, & Warrior To Be More Creative,
Harper, 1986, ISBN 0 06 096024 8