Prioriteren via 5×7

Soms heb je verschillende oplossingen, die net appels en peren zijn: hoe kun je die met elkaar vergelijken. Een goede manier is deze simpele werkvorm die ‘5×7’ heet. Deze helpt om een keuze te maken gebaseerd op meer dan alleen scorebordjournalistiek. Je kun deze werkvorm gebruiken om oplossingen of problemen te prioriteren.

  1. Laat de deelnemers de acties/aandachtspunten elk op een afzonderlijk blaadje of post-it schrijven;
  2. Stel het criterium vast waarop de aandachtspunten geprioriteerd moeten worden;
  3. Zorg er voor dat er net zoveel post-its zijn als deelnemers;
  4. Laat elke deelnemer willekeurig één post-it pakken;
  5. Laat de deelnemers rondlopen in de ruimte en telkens één post-it met elkaar uitwisselen;
  6. Na een halve minuut zoeken ze een maatje op;
  7. Ze pakken ieder hun post-it, vergelijken die met elkaar en verdelen 7 punten over de post-its op basis van het criterium uit stap 2 (dus 0 – 7, 1 – 6, etc.) en schrijven dit achterop de post-it;
  8. Herhaal stap 5 t/m 7 nog 4-maal, waarbij de deelnemers steeds een ander maatje opzoeken;
  9. Tel de punten op elke post-it op;
  10. Hang of leg de post-its op volgorde van puntenaantal.

 
Op deze manier weeg je steeds ideeën tegen elkaar af, waardoor het makkelijk inzicht is te krijgen in de beste oplossingen en de voorkeuren van de deelnemers.

Deze bijdrage is geschreven door Rick Lindeman.