Wie staat waar ten opzichte van wat?

Het is handig om snel te weten hoe individuen binnen een team denken over een bepaalde vraagstelling.  Dat is binnen 2 minuten voor elkaar krijgen en is dan direct duidelijk.  In het verloop van de bijeenkomst kun je hier diepgang in aanbrengen. Ook als icebreaker zeer geschikt!

Het team moet in zo kort mogelijke tijd op één lijn moeten komen te staan waarbij ze al dan niet met elkaar mogen praten.  Je kunt hiervoor een echt stuk touw meenemen of een fictieve lijn.

Je definieert de uiteinden van de lijn als een spectrum: bijv. eens /oneens, of veel ervaring / geen ervaring etc. Verzin criteria die goed bij de vraagstelling passen.

Vragen die je zou kunnen stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoeveel ervaring heb je op het gebied van project planning?
  • Met hoeveel verschillende culturen heb je gewerkt?
  • In hoeverre ben je het eens met de beslissing van < directeur X>
  • Wat weet je al over de ondernemingsraad?
  • Wat vind je van de nieuwe regel <X> die onlangs is ingevoerd?

Diepgang verkrijg je door het team met elkaar te laten praten waarom ze staan waar ze staan en wat er voor hen zou moeten veranderen om op een andere plek te gaan staan. Je kunt deze methode eindeloos variëren en aanpassen!

De inzending is geschreven door Nanneke de Fouw.