Inner Wisdom…

In de dagelijkse hectiek luisteren veel mensen meer naar hun verstand dan naar hun intuïtie. Intuïtie is Inner Wisdom. De onderstaande aanpak is een soort innerlijke dialoog met je intuïtie.

  1. Focus je aandacht op een vraag waarover je graag wat tips wilt hebben vanuit je intuïtieve wijsheid.
  2. Kijk nu door je oogharen om je heen en ontdek welk drie voorwerpen achtereenvolgens vragen om jouw aandacht. Schrijf ze op.
  3. De 3 voorwerpen symboliseren een intuïtieve boodschap. Het eerste voorwerp verbeeldt een aanscherping van je vraag. Het tweede bevat voor jou een waarschuwing of valkuil in relatie tot je vraag. En in het derde voorwerp wil jouw intuïtie je een advies geven ten aanzien van je vraag.
  4. Het is aan jou om nu de betekenis van de drie voorwerpen te duiden en daar de intuïtieve boodschappen in te herkennen.

Deze aanpak komt uit het boek “Gebruik je Intuïtie” van Kathryn Harwig. Het laat zien dat de intuïtieve benadering een betekenisvolle aanvulling is op onze rationele focus. Het helpt je om oplossingen en inzichten te ontdekken zonder er zelf krampachtig naar te zoeken. Net zoals Picasso. Je ne cherche pas, je trouve!

Deze bijdrage is geschreven door Erik op ten Berg.