Van Beeld naar Gesprek

Op school lag de nadruk van oudsher op lezen en schrijven, maar mensen zijn eigenlijk vooral visueel ingesteld. Een plaatje komt volgens onderzoek zestigduizend keer sneller bij ons binnen dan welk woord dan ook. Maak daar bij het begeleiden van groepen slim gebruik van. Je brengt dan veel sneller en duidelijker een boodschap over.

Karin is leidinggevende en wil met haar tien medewerkers kijken naar wat er goed en minder goed gaat. Ze deelt het team op in groepjes van drie of vier en vraagt elke groep een dier op een flip-over te tekenen. Zo tekent een van de groepjes een olifant. Dan vraagt Karin alle eigenschappen van het dier op te schrijven. Al snel staan onder meer de flinke poten, de dikke huid en het goede geheugen op papier.

Dan stelt ze de vraag: “Stel dat ons team dat dier is,  welke eigenschappen zijn positief en welke juist niet?”
Het olifantengroepje: “We stampen (werken) inderdaad met z’n allen lekker door (positief)! Maar ja, ons geheugen gebruiken we vooral voor dingen die verkeerd gaan (negatief)”.

Zo ontstaat er in de groepjes en daarna in Karins hele team een levendige dialoog over wat er goed gaat en wat het team (nog) beter zou kunnen doen.

Het effect: meer participatie van de groepsleden, meer zicht op het het grote geheel (‘the Big Picture’) en de resultaten blijven langer hangen.

Deze bijdrage is geschreven door Jeroen Blijsie.

Lees tip
David Sibbet, Visuele Meetings, Kluwer, 2011, ISBN 978 90 13 08424 5