Faciliteren is een vakgebied dat veel diversiteit kent en dat voortdurend in beweging is. Certificering is van belang:

  • voor het imago van het vak en zijn beoefenaren
  • voor het het op gang brengen en in stand houden van een proces van voortdurende professionalisering en vernieuwing

Sommige beroepsorganisaties doen dat via een Body of Knowledge en Skills, bij IAF gebeurt dit aan de hand van een set van

6 basis competenties. De eerste ontwikkeling ervan vond plaats vanaf 1991. In 2000 zijn de

competenties formeel vastgesteld en sindsdien vormt het de basis voor certificering tot IAF Certified Professional Facilitator.

Iemand die voldoet aan deze eisen heeft de noodzakelijke vaardigheden en kennis (en vertoont het bijbehorende gedrag) om breed inzetbaar te zijn als facilitator en flexibel te kunnen opereren in een veelheid aan situaties en omstandigheden.

Een assessment tot CPF gaat door bij 5 of 6 deelnemers en wordt tweemaal per jaar, in mei en november, gehouden.

Meer informatie over informatie over certificering is te vinden op de site van IAF World.

Voordelen certificering ∨

Een nuttig kwaliteitslabel
Een gecertificeerde facilitator mag ‘CPF’ achter zijn of haar naam zetten: Certified© Professional Facilitator. CPF is dus in eerste instantie een kwaliteitslabel.Certificering geeft je bovendien het recht op vermelding op de IAF websites in het register van ‘IAF Certified© Professional Facilitators’. Daarmee ben je als zodanig vindbaar en herkenbaar voor potentiële klanten.Je CPF-titel levert ook onderscheidend vermogen op: wie door certificering heeft aangetoond zijn/haar handwerk te verstaan, krijgt vaak een streepje voor.

Een uitermate leerzaam en zinvol traject
Misschien is het nog wel het belangrijkste voor de facilitator zelf.
In het certificeringsproces legt de facilitator zichzelf langs een internationaal geaccepteerde competentie meetlat. Vervolgens krijgt hij/zij gedegen mondelinge en schriftelijke feedback van twee onafhankelijke, professionele assessoren. Dit zijn ervaren, speciaal voor dit doel opgeleide, assessors.Beoordeling vindt plaats aan de hand van objectieve criteria, vastgelegd door IAF World. Dankzij een zeer intensieve en grondige feedbackmethode geeft dit facilitators die aan het assessmentproces deelnemen aanknopingspunten voor verdere groei en ontwikkeling. Het geeft een zeker gevoel van trots te weten dat je je vak goed uitoefent in de ogen van bekwame vakgenoten.De certificeringsdag zelf is een bijzondere dag, waarop je ontzettend veel leert van elkaar. Je breidt je kennis en vaardigheden uit, maar ook je netwerk.

Professionaliteit en imago beroepsgroep
Daarnaast is certificering van belang voor de beroepsgroep, zowel voor het imago van het vak en zijn beoefenaren als voor het voortdurende professionaliseringsproces.Voor een vakgebied dat voortdurend in beweging is, is dat van groot belang. Sommige organisaties van beroepsbeoefenaren doen dat via een Body of Knowledge en Skills, bij IAF gebeurt dit (o.m. vanwege de grote mate van (culturele) diversiteit) aan de hand van een set van 6 Core Competencies. De eerste ontwikkeling ervan vond plaats vanaf 1991. In 2000 is het het formeel vastgesteld en sindsdien vormt het de basis voor certificering van IAF certified professional facilitators.

Kosten certificering ∨

Om deel te kunnen nemen aan het certificeringsproces moet je lid zijn van IAF World (en daarmee dus ook van IAF Nederland). Het IAF lidmaatschap kost $200 per jaar. Meer informatie over lidmaatschap van IAF World vind je op de site van

IAF World. Daarnaast bedragen de kosten van het assessment $ 2450,-. De via het certificeringsproces verworven titel CPF mag alleen worden gevoerd in combinatie met een geldig lidmaatschap van IAF. Om de titel te mogen voeren moet je dus elk jaar je lidmaatschap verlengen.

Wat als je niet slaagt?
Als je niet slaagt, kun je tweemaal herkansen tegen een gereduceerd tarief van $ 750. Je neemt dan alleen deel aan de assessmentdag.

Certificeringsdata en -locatie ∨

Het volgende Nederlandstalige certificeringsevent vindt plaats op:

Donderdag 27 juni 2019 (aanmelden vóór 21 maart).

De certificering vindt plaats bij:
Sweco
De Holle Bilt 22
De Bilt

Om mee te kunnen doen, gelden de volgende deadlines:

21 maart 2019
Je hebt Application Part I met een foto van jezelf opgestuurd. Je bent lid van IAF. En je hebt de kosten voor het Assessment voldaan.

18 april 2019
Je hebt Application Part II and III + opleidingscertificaten opgestuurd.

16 mei 2019
Je hoort uiterlijk 16 mei of je door bent naar Stage 2. Zo ja, dan krijg je informatie over de assessmentdag. Je gaat je workshop voorbereiden met je klant.

27 juni 2019
Je ben aanwezig op het Assessment. AAN het eind van de dag hoor je of je passed of deferred bent. 

Aanmelden voor certificering ∨

Wil jij je laten certificeren? Meld je dan aan met behulp van het Aanmeldingsformulier-IAF-CPF-Assessment 2019

Vragen ∨

Het IAF certificeringsprogramma is wereldwijd hetzelfde.
Voor vragen over het certificeringsproces kun je contact
opnemen met de procesbegeleider van het assessment: Nel Mostert.