Kies de juiste positie

Vandaag start het WK Voetbal voor vrouwen. Boeiend om de rol van de scheidsrechter eens nader te bekijken. Als scheidsrechter heb je uiteraard een heel andere rol dan als facilitator, maar toch zijn er parallellen.

  • Beiden bewaken het proces.
  • Beiden zijn neutraal.

Een scheidsrechter zorgt ervoor dat hij gerespecteerd wordt, onder andere door zijn kleding, maar bijvoorbeeld ook door een goed fluitje; en ook een facilitator moet zijn materiaal op orde hebben om serieus genomen te worden.

Cruciaal is echter dat beiden goed positie moeten kiezen. De scheidsrechter moet zich altijd zo opstellen dat hij het spel goed kan beoordelen, maar hij moet ook weer niet de spelers in de weg lopen. En ook als facilitator moet je op je positie letten: zorg dat mensen je kunnen blijven zien, en besef dat je met je positie grote invloed op het proces kunt uitoefenen. Als je bij iemand gaat staan, zwijgt hij bijvoorbeeld ineens. Of hij voelt zich juist gesteund om te zeggen wat hij eigenlijk wil zeggen doordat je letterlijk achter hem staat. Ook de facilitator dient zich dus te bekwamen in positiespel! Wie zich goed positioneert, is een effectievere facilitator.

Deze bijdrage werd geschreven door Rick Lindeman.