Op 9 september vindt de volgende bijeenkomst van de CoP Faciliteren plaats met als onderwerp:

Battle: Projectmanagers vs. Facilitators

 

In twee aparte groepen, projectleiders/-managers resp. facilitators, gaan we 2 uur met een case over een pizzeria aan de slag. Vanuit onze eigen professionaliteit lossen we deze case op. Hierbij gaat het niet om wie de beste of de snelste is. En ook niet wie de beste oplossing heeft, maar om de aanpak die we kiezen.

Na twee uur vergelijken we dan ook de door beide groepen bedachte aanpak en onderzoeken we de verschillen en overeenkomsten. ‘We kijken wat we vanuit de invalshoeken van de andere expertise kunnen gebruiken voor onze eigen dagelijkse manieren van werken’.

Meer info en aanmelden via de site van IPMA.