mind@work en Verbeek Verbindt organiseren hun 14e leergang faciliteren voor eXPerts. We werken met elkaar op basis van Action Learning aan je leerbehoeftes ten aanzien van het werken met groepen en katalyseren van veranderingen. De eerste bijeenkomst hebben we gepland op 21 november. Meer informatie op http://www.faciliteren-als-2e-beroep.nl/kunstmest-xp/